Wat doen politieke partijen?

Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is om door deelname aan verkiezingen invloed te krijgen op overheidsbeleid in Nederland. Zij doen mee aan landelijke of europese verkiezingen of lokale verkiezingen zoals voor een Provincie of Gemeente. Afhankelijk van de samenstelling van de gekozenen vertegenwoordigen zij op deze manier inwoners.

Politieke partijen worden gevormd door mensen die het eens zijn over een aantal politieke uitgangspunten, natuurlijk is het niet zo dat iedereen die lid is van een partij exact dezelfde mening heeft. De uitgangspunten en de richting is hierbij belangrijk, dat geldt ook als je stemt. Een partij met wie je het helemaal eens bent op alle punten is uniek. Kom je deze tegen, dan is je keuze snel gemaakt. Weet je niet zo goed hoe te stemmen en ben je benieuwd welke partij het meest jouw mening vertegenwoordigt? Dan kan je een stemhulp gebruiken.

In veel democratische landen, zo ook in Nederland en bijvoorbeeld België, is het overigens gebruikelijk dat personen die politieke functies vervullen, lid zijn van een politieke partij. Maar dit is niet altijd het geval.

Democratie?

Democratie is een manier waarop een land, zoals Nederland, bestuurd wordt. De naam komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Je zou dus kunnen zeggen dat democratie ‘het volk regeert’ betekent. In een democratie is iedereen gelijk, dus is ook de macht over het land gelijk verdeeld.

Omdat het bij het maken van een nieuwe wet niet mogelijk is de mening van alle Nederlanders te vragen, kiezen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een volksvertegenwoordiger. Alle gekozen volksvertegenwoordigers samen vertegenwoordigen de mening van de mensen. Dit bepaalt de verdeling van de politieke partijen.

wil je hier meer over lezen? ga dan naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer

Welke partijen doen in 2017 mee?

Op volgorde zoals vastgesteld door de Kiesraad

 1. VVD – https://vvd.nl
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) – https://www.pvda.nl
 3. PVV (Partij voor de Vrijheid) – https://www.pvv.nl
 4. SP (Socialistische Partij) – https://www.sp.nl
 5. CDA – https://www.cda.nl
 6. Democraten 66 (D66) – https://d66.nl
 7. ChristenUnie – https://www.christenunie.nl
 8. GROENLINKS – https://groenlinks.nl
 9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) – http://www.sgp.nl
 10. Partij voor de Dieren – https://www.partijvoordedieren.nl
 11. 50PLUS – https://50pluspartij.nl
 12. Ondernemers Partij – http://www.ondernemerspartij.nl
 13. VNL (VoorNederland) – https://www.vnl.nu
 14. DENK – https://www.bewegingdenk.nl
 15. NIEUWE WEGEN – https://www.nieuwewegen.nu
 16. Forum voor Democratie – https://forumvoordemocratie.nl
 17. De Burger Beweging – http://www.deburgerbeweging.nl
 18. Vrijzinnige Partij – http://vrijzinnigepartij.nl
 19. GeenPeil – https://geenpeil.nl
 20. Piratenpartij – https://piratenpartij.nl
 21. Artikel 1 – https://artikel1.org
 22. Niet Stemmers – https://nietstemmers.nl
 23. Libertarische Partij (LP) – http://stemlp.nl
 24. Lokaal in de Kamer – http://lokaalindekamer.nl
 25. JEZUS LEEFT – http://www.jezusleeft.nl
 26. StemNL – https://stemnl.nl
 27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R – http://mensenspirit.nl of http://basisinkomenpartij.nl
 28. Vrije Democratische Partij (VDP) – website onbekend